۵۵

رولیک کله قندی

رولیک کله قندی

رولیک کله قندی دارای شیب بوده و در کارخانجات سیمان برای نوارهای با عرض زیاد برای جلوگیری ار انحراف تولید میگردد.

جنس ای نوع رولیک بنا بهنیاز مشتری میتوان هم لوله خمکاری شده و هم تفلون استفاده نمود.

پیشهاد آسارول استفاده از رولیک کله قندی تفلون می باشد که با دستگاه CNC ساخته شده و کاملا دارای بالانس مناسبی می باشد و شرکت آسارول این نوع رولیک را به مدت ۳ سال گارانتی می نماید.