۹۵

رولیک اسکرو

رولیک اسکرو

رولیک اسکرو

جنس لوله :ST37

شفت:CK45,MO40

کاربری: وظیفه تمیز کردن سنگ و مواد معدنی باقی مانده پس از تخلیه در انتهای نوار بعهده رولیک اسکرو می باشد. محل قرار گیری اسکروها زیر نوار نقاله می باشد.

تکنولوژی ساخت: لاستیکهای مورد استفاده از جنس لاستیکهای خودرو به ابعاد مختلف می باشد. سختی لاستیک ها +۸۰ بر ۷۰- می باشد. که چیدمان آنها تعدادی راست و تعدادی چپ به نسبت مساوی و بصورت خلاف جهت و بصورت حلزونی قرار میگیرند، بر اساس نیاز مشتری با ابعاد مختلف قابل تولید می باشد.

سایز لاستیکها:         ۸۹*  ۶۰                 ۱۰۸*۸۹

۱۰۲*۶۰                  ۱۳۳*۸۹

۱۰۸*۶۰                  ۱۱۴*۸۹

که به نیاز مشتری تامین میگردد

۱۳۳*۶۰                 ۱۵۹*۸۹

محل استفاده: این نوع رولیک ها درمعادن سنگ آهن و فولاد و مس و… مورد استفاده قرار میگیرد.