رولیک استیل

/رولیک استیل

۸۸

جنس:استیل آهنربا بگیر یا آهنربا نگیر

شفت:استیل

بلبرینگ ۶۲۰۲و یا هوزینگ آلمانی

کاربری: رولیک استیل همانند رولیک گالوانیزه به علت سبک و روان بودن در تمامی کارخانجات مواد غذایی ،شویندگی ، فرودگاه و… مورد استفاده قرار میگیرد

در یک راستا بوده و این نوع رولیک کاملا به صورت بالانس شده در اختیار مشتری قرار میگیرد و این مهم خود باعث […]

۸۷

جنس:استیل آهنربا بگیر یا آهنربا نگیر

شفت:استیل

بلبرینگ ۶۲۰۲و یا هوزینگ آلمانی

کاربری: رولیک استیل همانند رولیک گالوانیزه به علت سبک و روان بودن در تمامی کارخانجات مواد غذایی ،شویندگی ، فرودگاه و… مورد استفاده قرار میگیرد

در یک راستا بوده و این نوع رولیک کاملا به صورت بالانس شده در اختیار مشتری قرار میگیرد و این مهم خود باعث […]

رولیک استیل

جنس:استیل آهنربا بگیر یا آهنربا نگیر

شفت:استیل

بلبرینگ ۶۲۰۲و یا هوزینگ آلمانی

کاربری: رولیک استیل همانند رولیک گالوانیزه به علت سبک و روان بودن در تمامی کارخانجات مواد غذایی ،شویندگی ، فرودگاه و… مورد استفاده قرار میگیرد

در یک راستا بوده و این نوع رولیک کاملا به صورت بالانس شده در اختیار مشتری قرار میگیرد و این مهم خود […]