1. خانه
  2. /
  3. مأموریت و چشم انداز

مأموریت و چشم انداز

مأموریت

  • بومی سازی دانش بین المللی تولید و ساخت تجهیزات صنعتی و صنایع بالا دستی در ایران
  • یکی از مهم ترین اهداف ما ارائه محصولات با کیفیت در سطح پریمیوم و همراه با نواوری های ویژه به همراهان عزیزمان است
  • همکاری و پشتیبانی از صنایع وابسته
  • جذب و پرورش نیروهای مستعد رشد و جوانان بومی
  • انتقال وجذب تجربه های عملیاتی بر جامعه دانش بنیان و بالعکس

 چشم انداز

چشم انداز شرکت آسان رو لاوین (آسارول) در سال ۱۴۱۰ بدل شدن به یکی از قطب های توسعه ساخت و صادرات فناوری های صنعتی به خاورمیانه و اروپا است .

فهرست